Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Điệu

Nguyên quán Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương

Sinh 1950

Hi sinh 21/08/1968

Đơn vị D 9 E33

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Điệu

  Nguyên quán Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Điệu, nguyên quán Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương, sinh 1950, hi sinh 21/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Điệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Điệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Xuân Điệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Điệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Ba Tơ - Thị trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Điệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Điệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Xã Mỹ Thành - Xã Mỹ Thành - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...