Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Đồng

Nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú

Sinh 1946

Hi sinh 27/03/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1968, hi sinh 14/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nam Cường - Lào Cai
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Đồng

  Nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Đồng, nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1946, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đồng

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Đồng, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...