Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Du

Nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Hi sinh 14/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Du

  Nguyên quán Quỳnh Bảng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Du, nguyên quán Quỳnh Bảng hi sinh 14/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Quỳnh Lưu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng tiên - Huyện Minh Hóa - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Du Minh Hoàng

  Nguyên quán Long Thành Bắc - Hòa Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Du Minh Hoàng, nguyên quán Long Thành Bắc - Hòa Thành - Tây Ninh, sinh 1960, hi sinh 10/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...