Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Dũng

Nguyên quán Bình Định - Gia Lương - Hà Bắc

Hi sinh 24/4/1974

Cấp bậc At

Đơn vị Đoàn 10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN CẦN GIỜ
Thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh
ĐT: 01286176363
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
ĐT: (083) 7 860 237 - (083) 8 740 572

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Dũng

  Nguyên quán Cẩm Quang - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Dũng, nguyên quán Cẩm Quang - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 24/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hoàng Dũng

  Nguyên quán Yên Lảng - Hà Quảng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Dũng, nguyên quán Yên Lảng - Hà Quảng - Cao Lạng, sinh 1947, hi sinh 30/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Dũng

  Nguyên quán Phong Nhiêu - Phong Điền - TTH

  Liệt sĩ Hoàng Dũng, nguyên quán Phong Nhiêu - Phong Điền - TTH, sinh 1950, hi sinh 30 - 9 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...