Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai

Nguyên quán Thanh Hoá

Sinh 1934

Hi sinh 27/08/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1934, hi sinh 27/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1934, hi sinh 16/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai

  Nguyên quán Bản Rịa - Bắc Quang - Hà Giang

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai, nguyên quán Bản Rịa - Bắc Quang - Hà Giang hi sinh 02/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...