Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Hai

Nguyên quán Vỡ Ngại - Bình Liệu - Quảng Ninh

Sinh 1951

Hi sinh 07/03/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hai

  Nguyên quán Vỡ Ngại - Bình Liệu - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hai, nguyên quán Vỡ Ngại - Bình Liệu - Quảng Ninh, sinh 1951, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ hoàng hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hoàng Hai Châu

  Nguyên quán Trực Yên - Đầm Hà - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Hai Châu, nguyên quán Trực Yên - Đầm Hà - Quảng Ninh, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...