Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải

Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1927

Hi sinh 17 - 8 - 1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải

  Nguyên quán Yên Hưng - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải, nguyên quán Yên Hưng - Quảng Ninh, sinh 1959, hi sinh 29/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 17/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 12/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...