Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên

Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1951

Hi sinh 16/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1951, hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Phong - Xã Tiền Phong - Huyện Duy Tiên - Hà Nam
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Hiên

  Nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Hiên, nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 26/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...