Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Hinh

Nguyên quán Xuân Trường - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Sinh 1950

Hi sinh 11/5/1972

Cấp bậc H1 - CS

Đơn vị K9 - E271 - F302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Quang Hinh

  Nguyên quán Nội hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang

  Liệt sĩ Hoàng Quang Hinh, nguyên quán Nội hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang, sinh 1950, hi sinh 26/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Quang Hinh

  Nguyên quán Nội hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang

  Liệt sĩ Hoàng Quang Hinh, nguyên quán Nội hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang, sinh 1950, hi sinh 26/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Duy Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Duy Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Quang Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...