Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Hợi

Nguyên quán Đông Thành - Đông Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1941

Hi sinh 31/05/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hợi

  Nguyên quán Đông Thành - Đông Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hợi, nguyên quán Đông Thành - Đông Sơn - Thanh Hóa, sinh 1941, hi sinh 31/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 31/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Hợi

  Nguyên quán Quỳnh Phương - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Hợi, nguyên quán Quỳnh Phương - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 4/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...