Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Huệ

Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Sinh 1944

Hi sinh 1/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Huệ

  Nguyên quán Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Huệ, nguyên quán Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 01/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Huệ

  Nguyên quán Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Huệ, nguyên quán Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 1/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Huệ

  Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Huệ, nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1944, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...