Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

Nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hóa

Hi sinh 25/2/1982

Cấp bậc Binh nhất

Đơn vị F 302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

  Nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng, nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 07/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

  Nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng, nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 07/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

  Nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng, nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 25/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

  Nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng, nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 07/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...