Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

Nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định

Sinh 1960

Hi sinh 07/02/1979

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D Bộ 7 E 64 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

  Nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng, nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 25/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

  Nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng, nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 07/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

  Nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng, nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 25/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng

  Nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hùng, nguyên quán Nam Phong - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 07/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...