Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Hương

Nguyên quán Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1910

Hi sinh 27 - 06 - 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hương

  Nguyên quán Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hương, nguyên quán Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hóa, sinh 1910, hi sinh 27/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 27/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...