Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Hữu

Nguyên quán Quyết Thắng - Đồng Hỹ - Bắc Thái

Sinh 1950

Hi sinh 10/02/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Hữu Xuân

  Nguyên quán Châu Lương - Quỳ Hợp - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Xuân, nguyên quán Châu Lương - Quỳ Hợp - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hữu

  Nguyên quán Quyết Thắng - Đồng Hỹ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hữu, nguyên quán Quyết Thắng - Đồng Hỹ - Bắc Thái, sinh 1950, hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Hữu Xuân

  Nguyên quán Châu Lương - Quỳ Hợp - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Xuân, nguyên quán Châu Lương - Quỳ Hợp - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
 5. Xem thêm các kết quả khác...