Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Khoẻ

Nguyên quán Thạch Bắc - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Sinh 1954

Hi sinh 03/09/1978

Đơn vị C2 D7 E266

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Khoẻ

  Nguyên quán Thạch Bắc - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Khoẻ, nguyên quán Thạch Bắc - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 03/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Khoẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Khoẻ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Khoẻ

  Nguyên quán Tạ Sá - Sông Thao - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khoẻ, nguyên quán Tạ Sá - Sông Thao - Vĩnh Phúc, sinh 1959, hi sinh 28/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Khoẻ

  Nguyên quán Tạ Sá - Sông Thao - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khoẻ, nguyên quán Tạ Sá - Sông Thao - Vĩnh Phúc, sinh 1959, hi sinh 28/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...