Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiều

Nguyên quán Thanh Mai - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

Sinh 1947

Hi sinh 29/05/1975

Đơn vị T.T B3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
ĐT: 0603.835.006

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiều

  Nguyên quán Thanh Mai - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiều, nguyên quán Thanh Mai - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh, sinh 1947, hi sinh 29/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 2. Liệt sĩ Kiều Xuân Thảo

  Nguyên quán Hưng Chiến - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Kiều Xuân Thảo, nguyên quán Hưng Chiến - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 11/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Kiều

  Nguyên quán Hương Liên - Hương Khê - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Xuân Kiều, nguyên quán Hương Liên - Hương Khê - Hà Tĩnh, sinh 1960, hi sinh 7/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Kiều

  Nguyên quán Hương Liên - Hương Khê - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Xuân Kiều, nguyên quán Hương Liên - Hương Khê - Hà Tĩnh, sinh 1960, hi sinh 7/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...