Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiệm

Nguyên quán Tam Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc

Sinh 1951

Hi sinh 28/03/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiệm

  Nguyên quán Tam Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiệm, nguyên quán Tam Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1951, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Kiệm

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kiệm, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1960, hi sinh 15 - 01 - 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Kiệm

  Nguyên quán Hưng Lộc - TP Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kiệm, nguyên quán Hưng Lộc - TP Vinh - Nghệ An, sinh 1959, hi sinh 18/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...