Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Lạc

Nguyên quán Tân Lạc - Châu Hạnh - Quỳ Châu - Nghệ An

Hi sinh 28/3/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lạc

  Nguyên quán Tân Lạc - Châu Hạnh - Quỳ Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lạc, nguyên quán Tân Lạc - Châu Hạnh - Quỳ Châu - Nghệ An hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...