Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Lan

Nguyên quán Hưng Lĩnh - Hưng Nguyên - Nghệ An

Sinh 1945

Hi sinh 06/06/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lan

  Nguyên quán Hưng Lĩnh - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lan, nguyên quán Hưng Lĩnh - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 28/07/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Lan

  Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Lan, nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1935, hi sinh 28/7/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...