Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Lương

Nguyên quán Quỳnh Minh - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Hi sinh 5/11/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lương

  Nguyên quán Quỳnh Minh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lương, nguyên quán Quỳnh Minh hi sinh 5/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Quỳnh Lưu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...