Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu

Nguyên quán Hải Phòng

Sinh 1960

Hi sinh 27/1/1980

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu

  Nguyên quán Tân Hòa - Phú Bình - Thái Nguyên

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu, nguyên quán Tân Hòa - Phú Bình - Thái Nguyên, sinh 1960, hi sinh 21/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 21/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Lưu Xuân Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Xuân Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 27/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...