Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu

Sinh 1960

Hi sinh 27/1/1980

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu

  Nguyên quán Tân Hòa - Phú Bình - Thái Nguyên

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu, nguyên quán Tân Hòa - Phú Bình - Thái Nguyên, sinh 1960, hi sinh 21/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu

  Nguyên quán Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu, nguyên quán Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 27/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 21/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Lưu Xuân Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Xuân Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 5. Xem thêm các kết quả khác...