Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Mạnh

Nguyên quán Quảng Xương - Quảng Trạch - Quảng Bình

Hi sinh 10/6/1980

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Mạnh

  Nguyên quán Quảng Xương - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Mạnh, nguyên quán Quảng Xương - Quảng Trạch - Quảng Bình hi sinh 10/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ hoàng mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng mạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hoàng Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng minh - Xã Quảng Minh - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...