Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Mùi

Nguyên quán Quang Ngói A - Văn Yên - Hoàng Liên Sơn

Hi sinh 8/3/1979

Cấp bậc H1 - B phó

Đơn vị C3 - D1 - E66 - F10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Mùi

  Nguyên quán Quang Ngói A - Văn Yên - Hoàng Liên Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Mùi, nguyên quán Quang Ngói A - Văn Yên - Hoàng Liên Sơn hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Mùi

  Nguyên quán Quang Ngói A - Văn Yên - Hoàng Liên Sơn - Lào Cai

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Mùi, nguyên quán Quang Ngói A - Văn Yên - Hoàng Liên Sơn - Lào Cai hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Mùi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thanh Thuỷ - Xã Thanh Thủy - Huyện Thanh Hà - Hải Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...