Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa

Nguyên quán Đồng Phú - Cẩm Khê - Vĩnh Phú

Sinh 1949

Hi sinh 01/12/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa

  Nguyên quán Đồng Phú - Cẩm Khê - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa, nguyên quán Đồng Phú - Cẩm Khê - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng ái Nghĩa

  Nguyên quán Hưng Nam - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng ái Nghĩa, nguyên quán Hưng Nam - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 15/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng H Nghĩa

  Nguyên quán Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng H Nghĩa, nguyên quán Chí Linh - Hải Hưng hi sinh 10/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...