Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong

Nguyên quán Chi Lăng - Tràng Định - Cao Lạng

Sinh 1946

Hi sinh 04/11/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong

  Nguyên quán Nghi Thuỷ - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong, nguyên quán Nghi Thuỷ - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1955, hi sinh 05/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong

  Nguyên quán Nghi Thuỷ - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong, nguyên quán Nghi Thuỷ - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1955, hi sinh 05/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong

  Nguyên quán Chi Lăng - Tràng Định - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong, nguyên quán Chi Lăng - Tràng Định - Cao Lạng, sinh 1946, hi sinh 4/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 5/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...