Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang

Nguyên quán An Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

Sinh 1951

Hi sinh 15 - 08 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang

  Nguyên quán Xuân Giang - TX Bắc Giang - Hà Giang

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang, nguyên quán Xuân Giang - TX Bắc Giang - Hà Giang, sinh 1957, hi sinh 18/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang

  Nguyên quán An Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang, nguyên quán An Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 15 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang

  Nguyên quán An Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang, nguyên quán An Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang

  Nguyên quán An Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang, nguyên quán An Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...