Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

Nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh

Sinh 1948

Hi sinh 28/02/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng, sinh 1958, hi sinh 08/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Hải Ninh - Bình Thuận

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Hải Ninh - Bình Thuận, sinh 1953, hi sinh 5/8/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng, sinh 1958, hi sinh 08/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1948, hi sinh 28/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...