Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

Nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng

Sinh 1958

Hi sinh 08/05/1978

Cấp bậc Tiểu đội trưởng

Đơn vị C2 D1 E48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1948, hi sinh 28/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Hải Ninh - Bình Thuận

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Hải Ninh - Bình Thuận, sinh 1953, hi sinh 5/8/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng, sinh 1958, hi sinh 08/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1948, hi sinh 28/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...