Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

Nguyên quán Hải Ninh - Bình Thuận

Sinh 1953

Hi sinh 5/8/1977

Cấp bậc U2

Đơn vị E13 - Tỉnh đội Thuận Hải

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1948, hi sinh 28/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng, sinh 1958, hi sinh 08/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Hoàng Trung - Hoà An - Cao Bằng, sinh 1958, hi sinh 08/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán Quất Động - Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1948, hi sinh 28/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...