Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Quyết

Nguyên quán Nghĩa Hòa - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 17/1/1985

Cấp bậc thiếu uÝ - C phó

Đơn vị C1 - D27 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quyết

  Nguyên quán Nghĩa Hòa - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quyết, nguyên quán Nghĩa Hòa - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh hi sinh 17/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 17/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hoàng Quyết

  Nguyên quán Hoá Phú - Sơn Dương

  Liệt sĩ Hoàng Quyết, nguyên quán Hoá Phú - Sơn Dương hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Quyết

  Nguyên quán Hoá Phú - Sơn Dương

  Liệt sĩ Hoàng Quyết, nguyên quán Hoá Phú - Sơn Dương hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...