Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

Nguyên quán Thuỷ Sơn - Ngọc lạc - Thanh Hoá

Sinh 1956

Hi sinh 10/08/1978

Cấp bậc Trung đội trưởng

Đơn vị C1D1E1F31

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

  Nguyên quán Phú Bình - Hương Khê - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự, nguyên quán Phú Bình - Hương Khê - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

  Nguyên quán Phú Bình - Hương Khê - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự, nguyên quán Phú Bình - Hương Khê - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

  Nguyên quán Thuỷ Sơn - Ngọc lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự, nguyên quán Thuỷ Sơn - Ngọc lạc - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 10/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 10/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...