Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

Nguyên quán Phú Bình - Hương Khê - Nghệ Tĩnh

Cấp bậc Hạ sĩ

Đơn vị F7 - QĐ 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

  Nguyên quán Thuỷ Sơn - Ngọc lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự, nguyên quán Thuỷ Sơn - Ngọc lạc - Thanh Hoá, sinh 1956, hi sinh 10/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

  Nguyên quán Phú Bình - Hương Khê - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự, nguyên quán Phú Bình - Hương Khê - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

  Nguyên quán Thuỷ Sơn - Ngọc lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự, nguyên quán Thuỷ Sơn - Ngọc lạc - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 10/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 10/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...