Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Tế

Nguyên quán Thanh Lĩnh - Thanh chương - Nghệ An

Hi sinh 11/5/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Tế

  Nguyên quán Thanh Lĩnh - Thanh chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Tế, nguyên quán Thanh Lĩnh - Thanh chương - Nghệ An hi sinh 11/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Tế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ hoàng tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng tế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hoàng Quốc Tế

  Nguyên quán Cam Hiếu - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Tế, nguyên quán Cam Hiếu - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 06/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Hiếu - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...