Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái

Nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình

Sinh 1944

Hi sinh 16/03/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái

  Nguyên quán Khu KTM Lê Minh Xuân - TP Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái, nguyên quán Khu KTM Lê Minh Xuân - TP Hồ Chí Minh hi sinh 07/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái

  Nguyên quán Khu KTM Lê Minh Xuân - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái, nguyên quán Khu KTM Lê Minh Xuân - Hồ Chí Minh hi sinh 7/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái

  Nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái, nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1944, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...