Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thải

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thải

  Nguyên quán Chi Thảo - Quảng Yên - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thải, nguyên quán Chi Thảo - Quảng Yên - Cao Lạng, sinh 1944, hi sinh 22/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Thải

  Nguyên quán Chi Thảo - Quảng Yên - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thải, nguyên quán Chi Thảo - Quảng Yên - Cao Lạng, sinh 1944, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...