Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thăng

Nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1920

Hi sinh 21 - 07 - 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thăng

  Nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thăng, nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 21/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 21/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Thăng

  Nguyên quán Độc Lập - Đại Từ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thăng, nguyên quán Độc Lập - Đại Từ - Bắc Thái, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thăng

  Nguyên quán Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thăng, nguyên quán Chí Linh - Hải Hưng hi sinh 24995, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...