Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán Xuân Hoà - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán Xuân Hoà - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán Vũ Hoà - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán Vũ Hoà - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 1/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...