Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh

Hi sinh 7/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Xuân

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Xuân, nguyên quán Miền Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Đước - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh

  Nguyên quán Nam Sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh, nguyên quán Nam Sách - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại xã Đức trạch - Thành Phố Đồng Hới - Quảng Bình
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh

  Nguyên quán Cẩm Tiến - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh, nguyên quán Cẩm Tiến - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 9/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...