Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

Nguyên quán Hải Nam - Hải Hậu - Nam Hà

Sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán Hải Nam - Hải Hậu - Nam Hà

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán Hải Nam - Hải Hậu - Nam Hà, sinh 1949, hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 25/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Kim - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Nam - Xã Hải Nam - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 10/1951, hiện đang yên nghỉ tại Xã Giao Tiến - Xã Giao Tiến - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...