Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thế

Nguyên quán NTquyết thắng - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1933

Hi sinh 25/04/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thế

  Nguyên quán NTquyết thắng - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thế, nguyên quán NTquyết thắng - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 25/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 25/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đình Thế

  Nguyên quán An Vũ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thế, nguyên quán An Vũ - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Hữu Thế

  Nguyên quán Quyết Tiến - Phù Cừ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Thế, nguyên quán Quyết Tiến - Phù Cừ - Hải Hưng, sinh 1939, hi sinh 25/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...