Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thể

Nguyên quán Sơn Phương - Phú Bình - Bắc Thái

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thể

  Nguyên quán Sơn Phương - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thể, nguyên quán Sơn Phương - Phú Bình - Bắc Thái hi sinh 11/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hải Lăng - Thị trấn Hải Lăng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thể

  Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Thể, nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1920, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trung - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thể

  Nguyên quán Triệu Long - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Thể, nguyên quán Triệu Long - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1924, hi sinh 26 - 8 - 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...