Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thơ

Sinh 1942

Hi sinh 04/07/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.861 366
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thơ

  Nguyên quán K Hùng - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thơ, nguyên quán K Hùng - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1942, hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Thơ

  Nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Thơ, nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1928, hi sinh 22 - 06 - 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thơ

  Nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Thơ, nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1928, hi sinh 22/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 22/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam An - Xã Cam An - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...