Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông

Nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hoá

Sinh 1940

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông

  Nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông, nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông

  Nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông, nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1940, hi sinh 5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông

  Nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông, nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1940, hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...