Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ

Nguyên quán Đại Thắng - Tân Yên - Hà Bắc

Sinh 1952

Hi sinh 18/05/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Nghi Xá - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ, nguyên quán Nghi Xá - Nghi Lộc - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Yên Bái - Yên Bái

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ, nguyên quán Yên Bái - Yên Bái hi sinh 03/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Nghi Xá - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ, nguyên quán Nghi Xá - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Đại Thắng - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ, nguyên quán Đại Thắng - Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...