Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường

Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1946

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường

  Nguyên quán Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường, nguyên quán Hải Phòng, sinh 1959, hi sinh 11/11/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường

  Nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường, nguyên quán Ninh Khánh - Gia Khánh - Ninh Bình, sinh 1952, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Thái hoà - Xã Thái Hòa - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...