Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Tứ

Nguyên quán nam phúc - nam đàn - Nghệ An

Sinh 1949

Hi sinh 4/10/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị Xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tân Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An
ĐT: 0383.881.402
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Tứ

  Nguyên quán nam phúc - nam đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Tứ, nguyên quán nam phúc - nam đàn - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị Xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại huyện Minh hoá - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 3. Liệt sĩ Hoàng Đ Tứ

  Nguyên quán Hưng Trung - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Đ Tứ, nguyên quán Hưng Trung - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 07/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Kim Tứ

  Nguyên quán Mảng Yên - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Kim Tứ, nguyên quán Mảng Yên - Thanh Ba - Vĩnh Phú, sinh 1942, hi sinh 07/05/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...