Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Tý

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng , nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng , nguyên quán chưa rõ, sinh 1/8/1960, hi sinh 2/1979, hiện đang yên nghỉ tại xã Bảo ninh - Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...