Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Vũ

Nguyên quán Thanh Nam Ngư Lập - Thanh Hóa

Sinh 1949

Hi sinh 28/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Xuân Hoàng

  Nguyên quán Đức đồng - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Xuân Hoàng, nguyên quán Đức đồng - Nam Ninh - Nam Định hi sinh 17/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán Thanh Nam Ngư Lập - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân , nguyên quán Thanh Nam Ngư Lập - Thanh Hóa, sinh 1949, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Xuân Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 17/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Xuân Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...